Yrkesprov och bedömning av kunnande – Fördjupning

Anvisningar

Här är målen för kunnandet beskrivna för den undervisande och handledande personalen när det gäller planering av yrkesprov och bedömning av kunnande. Det finns också material och uppgifter att göra och reflektera kring för att du ska kunna utveckla ditt kunnande. 

Mål för kunnandet

Läraren och handledaren kan

 • planera påvisandet och bedömningen av kunnandet per examensdel tillsammans med studerande och andra parter enligt den egna arbetsbeskrivningen
 • ordna personligt tillämpat påvisande av kunnande (yrkesprov) på en arbetsplats
 • vara  bedömare vid bedömning av kunnandet i gemensamma examensdelar och deras delområden i enlighet med sin arbetsbeskrivning
 • säkerställa kvaliteten på bedömningen av kunnandet och på yrkesprovet 

Utveckla ditt kunnande – Material och reflektionsuppgifter

Bedömning som helhet/yrkesprov

I videon på finska beskrivs bedömningen som helhet  och yrkesprovet. Videon är 49:30 min.

 

Beskriv planeringsprocessen för yrkesprov och bedömning av kunnande inom din egen bransch.  Reflektera och definiera samtidigt:

 • vilka uppgifter ansvarar du för
 • hur gör du den studerande delaktig i planeringen
 • i vilket skede och på vilket sätt deltar arbetsplatsens representanter i planeringen
 • hur säkerställs att du arbetar enligt examensgrunderna och den egna organisationens examensvisa plan för bedömningen

Guider om bedömning av kunnande – inbandat webbinarium

Längd: 48:04

Yrkesprov och bedömning av kunnande i yrkesexamen för företagare

Längd 12:41 min

Yrkesprov och bedömning av kunnande i Grundexamen inom bilbranschen

Längd  10:38 min

Yrkesprov och bedömning av kunnande i Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Längd 9:32

Beskriv ordnandet av yrkesprov inom din egen bransch på en arbetsplats.  Reflektera över:

 • hur gör du individuellt påvisande av kunnande möjligt
 • hur säkerställer du att arbetsuppgifterna passar in i arbetsplatsens normala arbetsprocesser
 • hurudant samarbete förutsätter det här tillsammans med arbetsplatsens representant
 • hur säkerställer du att den bedömare som representerar arbetsplatsen är lämplig att bedöma kunnande och är introducerad

Hur ska du lyckas som bedömare? Du kan åtminstone säkerställa att

 • du är insatt i kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna i examensdelen
 • du vet vad du ska bedöma och med hurudant bedömningsmaterial studerande påvisar sitt kunnande
 • du vet hur beödmningen ska dokumenteras
 • du vet hur du tillsammans med arbetslivets bedömare gör ett bedömningsbeslut
 • du vet hur du motiverar den gjorda bedömningen och berättar om den till studerande

På vilket sätt kan du som lärare säkeställa kvaliteten på bedömningen av kunnandet och yrkesprovet. Du kan åtminstone:

 • säkerställa att du känner till och verkar enligt den examensvisa planen för bedömning av kunnande
 • utveckla din egen bedömningskompetens och mångisdiga bedömningsmetoder
 • delta i insamlingen av respons om påvisande och bedömning av kunnande för att förbättra verksamheten
 • tillsammans med kollegorna bilda en gemensam uppfattning om vilka förutsättningarna för att lyckas med påvisande och bedömning av kunnande