Yrkesprov och bedömning av kunnande

Anvisningar

Denna kompetenshelhet består av teman planering av yrkesprov och att fungera som bedömare av kunnande. Inledningssidan innehåller en översikt över desssa teman. Den fördjupade delen ger möjlighet att stanna upp och reflektera över egen och organisationens verksamhet och utvecklingsbehov.  

Inled genom att göra det test som finns här nedan på svenska. Du kan också göra det andra testet på finska. Du får respons på ditt nuvarande kunnande och utgående från det kan du tänka på dina styrkor och vilket kunnande som du behöver stärka. 

Studera därefter videon och material i länkar. Utför sist de aktiviteter som är nämnda. 

Yrkesproven och bedömningen av kunnandet är centralt inom yrkesutbildningen. Yrkesproven utgör en del av att ordna och avlägga examina. Planeringen av yrkesproven styrs av lagstiftningen för yrkesutbildning och av examensgrunderna. Vid bedömningen bedöms i vilken mån den studerande behärskar kraven på yrkesskicklighet som finns i examensgrunderna och målen för kunnandet.Läraren ska ha tillräcklig kompetens att ordna yrkesprov och fungera som bedömare av kunnandet. 

Att tänka och reflektera kring

Material

Planering och organisering av bedömningen av kunnandet

I videon presenteras planering och organisering av bedömningen av kunnandet. Längd 11 min.

Berättare: Päivi Kilja, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu

Bedömning av kunnandet

I videon presenteras bedömning av kunnandet och att vara bedömare. Längd 10:30

Berättare: Päivi Kilja, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu

Guider om bedömning av kunnande

Minivideon om bedömning av kunnande. Videona är gjorda med programmet Biteable.

Examen genom yrkesprov

Aktiviteter

Tips inför övningarna:
Samla en lämpligt stor branschvis grupp/team. Reservera en gemsam tid för att efter att ha sett på videon och studerat materialet diskutera och dela egna erfarenheter. Utför case-övningarna tillsammans

Länkar

Case-övning 1: planering av yrkesprov i samarbete med lärare i den egna branschen (och lärare i gemensamma examensdelar).

Uppgiften är följande:

1. Beskriv först någon enskild studerandes fall som en berättelse; ansökningen till utbildning, den personliga tillämpningen, studievägen per examensdel, förvärvandet av kunnande, lärande på arbetsplatsen, genomförandet av yrkesprov per examensdel. 

2. Diskutera med varandra:

 • hur yrkesproven och annat påvisande av kunnandet planeras per examensdel så att examensgrunderna och den examensvisa planen för bedömning av kunnande beaktas
 • hur den personliga tillämpningen genomförs i planeringen och genomförandet av ett yrkesprov
 • vilka som deltar i planeringen; hur man säkerställer en dialog och att man avtalar om yrkesprovet
 • vilka olika slags alternativ finns det för att påvisa kunnandet
 • hur påvisas kunnandet i praktiska arbetsuppgifter, i autentiska arbetssituationer, och vilka andra sätt att påvisa kunnandet kan användas
 • hur påvisandet av målen för kunnande i delområden av de gemensamma examensdelarna i grundexamina kan förenas med yrkesprov i yrkesinriktade examensdelar
 • hur kundorienteringen genomförs, ifråga om praktiska arrangemang och tidtabeller
 • vad man i yrkesprovet särskilt behöver beakta med tanke på den studerande

Case-övning 2: Att fungera som bedömare av kunnandet eller att vara observatör i en autentisk situation.

Uppgiften utförs i samarbete mellan yrkeslärare och lärare i gemensamma ämnen i den ifrågavarande branschen.

Uppgiften är följande:
1. Delta i bedömning av kunnandet, antingen själv som bedömare eller som observatör.
2. Reflektera utgående från din erfarenhet och diskutera tillsammans med andra (erfarna) bedömare:

 • hur du säkerställde att bedömningen var öppen, tillförlitlig och rättvis
 • på vilket sätt och på vad grundade du ditt bedömningsbeslut
 • vilka slags problem, utmaningar eller avvikelser från den ursprungliga planen kom fram vid bedömningen av kunnandet och hur löstes dessa
 • hur uppstod bedömningsmaterialet och hur behandlades det i bedömningen