Självledarskap – fördjupning

Målet med den här utbildningen är att du kan leda ditt eget arbete, agera i föränderliga situationer i arbetsgemenskapen, agera i nätverk samt bedöma dina utgångspunkter i ledning av det egna arbetet. Samtidigt främjar du ditt eget välmående i arbetet.

De yrkespedagogiska lärarhögskolorna och Yrkeskakademin i Österbotten genomför utbildningen som beställningsutbildning. Utbildningens innehåll formas efter varje deltagares behov i det egna arbetet och i arbetsgemenskapen. En viktig del i utbildningen är närträffarna, där man interaktivt kan fundera på temat tillsammans med de andra deltagarna. Utbildningens omfattning och hur den närmare genomförs avtalas tillsammans med beställaren.

Mål för kunnandet

Deltagaren leder sitt eget arbete

 • uppfattar sitt eget arbete som en del av arbetsorganisationens föränderliga uppgiftshelhet
 • utvecklar färdigheterna i tidskontroll och i organisering av arbetet
 • utvecklar sina färdigheter att reglera arbetets belastning och främja sitt eget välmående i arbetet.

Agerar i nätverk

 • agerar i mångprofessionella nätverk
 • utvecklar läroanstaltens arbetslivssamarbete

Agerar i föränderliga situationer i arbetsgemenskapen

 • agerar aktivt i olika mångprofessionella team i arbetsgemenskapen
 • främjar arbetsgemenskapens mål genom att samarbeta med andra

Bedömer sin egen utgångsnivå i självledarskap

 • bedömer på ett relevant sätt förmågan att leda det egna arbetet, kunnande om arbetsgemenskap och nätverkskunnande
 • utvecklar självledarskapet planenligt

Utbildningens innehåll

 • Ledning av det egna arbetet
 • Arbetsgemenskapskunnande
 • Nätverkskunnande
 • Utvärdering av ledningen av det egna arbetet

Utbildningens innehåll; exempel

 • Arbete på förhand
 • Närträff (½ dag)
 • Arbete under mellantiden 1
 • Webbinarium
 • Arbete under mellantiden 2
 • Närträff (½ dag)
 • Avslutande uppgift

Utbildningsmaterial; exempel på finska