Led och utveckla ditt arbete

Anvisning

Denna modul handlar om temat ledning och utveckling av det egna arbetet. Modulen har två nivåer. På den här inledande sidan kan du sätta dig in i temat med hjälp av orienterande uppgifter. Om du blev intresserad att fördjupa dig mera i ledning och utveckling av ditt eget arbete, kan du delta i den utbildning som beskrivits i fördjupningsavsnittet. 

Målet för yrkeslärarens arbete är att stödja den studerandes lärande och utveckling av kunnandet. Målet för lärarens arbete är också att hjälpa den egna läroanstalten att uppnå de mål man ställt upp för verksamheten. Läraren arbetar i samarbetsnätverk inom och utanför läroanstalten, och läraren påverkar kollegerna och samarbetspartnernas verksamhet och hur de uppnår sina mål. I ett sådant nätverk med mångskiftande relationer och i arbetsförhållanden som snabbt förändras krävs förmåga att leda, behärska och utveckla sitt eget arbete.

Orienterande uppgifter

Bekanta dig med Arbetshälsoinstitutets publikation ”Fokus kateissa”. Publikationen finns endast på finska:

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/12/ajanhallinta-asiantuntijatyo.pdf

1. När du har läst igenom materialet ska du fundera på vilka delområden du har kunnande i att leda och utveckla ditt eget arbete. På vilka områden skulle du vilja utvecklas? Anteckna resultatet av dina funderingar.

2. Samla i er arbetsgemenskap ihop en grupp människor som har utfört den första uppgiften. Fundera tillsammans på hur ni som arbetsgemenskap kan inverka på ledningen och utvecklandet av ert eget arbete. Anteckna resultatet av era funderingar. Diskutera resultatet med er förman och kom överens om fortsatta åtgärder.