Sätt och möjligheter för lärande – Fördjupning

Anvisningar:

Du fördjupar din förståelse om och utvecklar kunnandet genom att:

 1. bekanta dig med de webinarier och det material som finns nedan eller annat material, kollegial jämförelse ( intervjuer, observationer)
 2. sammanställa din förståelse först i en individuell SWOT analys
 3. sammanställer tillsammas i er arbetsgemenskap, utgående från de individuella SWOT-analyserna, en gemensam strategisk SWOT -analys. Sammanför teman om Yrkesläraren och studerande med varandra, likaså den yrkespedagogiken med arbetslivsförankring. Detta som underlag för ert utvecklingsarbete de närmaste 5 åren.
 4. sammanfatta avslutningsvis vad utvecklingen förutsätter av:
  • verksamhetsmiljön
  • ledarskapet
  • kolleger och kollegiet
  • av dig som yrkeslärare 

Mål för kunnandet:

 • Kan reflektera över och utveckla sitt lärarskap utgående från en kompetensbaserad yrkesutbildning
 • Har färdighet i att handleda och undervisa i mångsidiga och arbetslivsnära lärmiljöer
 • Vägleder den studerande på ett yrkespedagogiskt motiverat sätt till självstyrning
 • Stöder den studerande i att uppnå och utvärdera målen i PUK:ken
 • Är medveten om, identifierar och utnyttjar mångsidigt möjligheter och metoder för att förvärva och påvisa kunnande
 • Möjliggör mångsidiga och omfattande lärprocesser utgående från examensgrunderna
 • Agerar i och utvecklar mångsidiga och arbetslivsförankrade lärmiljöer och nätverk
 • Agerar studerandecentrerad och arbetsplatsorienterat i planering och genomförandet av PUK:en (utgående från arbetsplatsernas grunduppgifter och behov

Utveckla ditt kunnande:

SWOT och strategiskt kollegial SWOT
SWOT-analys (individuell)

Strategisk kollegial SWOT –analys

 1. Börja med att sammanfatta de individuella analyserna i cellerna längst upp och längst till vänster
 2. Därefter reflektera tillsammans 
  • över styrkor i förhållande till möjligheter – vilka utvecklingsmöjligheter ger era styrkor?
  • över svagheter i förhållande till möjligheter – vilka möjligheter finns för att hantera och utveckla svagheterna?
  • över styrkor i förhållande till hot – hur utnyttja styrkorna för att hantera hoten?
  • över svagheter i förhållande till hoten – hur undvika framtida krissituationer?

Sammanfattning; vad förutsätter förändingen av

 • verksamhetsmiljön (utbildningsanordnaren och arbetslivet)
 • ledarskapet
 • kollegerna
 • av dig som yrkeslärare

Observera! Om det i yrkesläroanstalten finns intresse , kan Yrkesakademin i Österbotten och yrkeslärarutbildningen vid Åbo Akademi tillsammans med er ordna ett respons-/utbildningstillfälle. Vi tillfället ser vi tillsammans på de strategiska SWOT-arna och de åtgärdsprogram som de resulterar i. Om ni vill ha sparrning i att göra strategiska SWOT-analyser hjälper vi också gärna till.

Yrkeslärarhögskolorna erbjuder motsvarande tjänst på finska.