Sätt och möjligheter för lärande

Korta videon och yrkeinriktade studiecirklar  

Nätverket med Yrkeslärarhögskolor och Yrkesakademin i Österbotten .  stöder den undervisande och handledande personalen i att utveckla verksamhetssätten i yrkesutbildningen.  

Anvisning:

På första sidan av den här delen erbjuds en snabb översikt över de förändringar som har skett inom yrkesutbildningen under de senaste åren. Det här materialet kan varje läroanstalt/ utbildningsanordnare använda enligt behov. I den fördjupande delen är det möjligt att stanna upp och fundera över både egna och organisationens funktioner och utvecklingsförslag. Det är också möjligt att ordna sparrning/samarbeta med yrkeslärarhögskolorna i Uleåborg, Jyväskylä, Tammerfirs, Tavastehus och Helsingfors samt Yrkesakademin i Österbotten.

I denna del fördjupar vi vårt kunnande och samarbete inom temat lärande i arbetslivet – inom vilket många av teman på den inledande sidan kulminerar…

 

Materialbanken för digipedagogik (på finska) finns som tilläggsmaterial.

Att tänka och reflektera kring

Att förstå och kunna utveckla de nya sätten  och möjligheterna för lärande betonas i yrkeutbildning som är personligt tillämpad och som utgår från arbetslivet. Lärarna är lärare, vägledare och handledare i hybrida och arbetslivsnära lärmiljöer. Hurudana nya, pedagogiska tillvägagångssätt förusätter flexibla, individuella studievägar? Hur bygger vi våra processer tillsammans med arbetslivets representanter, så att båda parternas behov tillgodoses? Hur påverkar allt detta våra studerande? 

(för att komma igång med tänkandet och reflektionerna – ta del av påståenden i anslutning till de orienterande videon nedan. Videona är gjorda 2019-2020,  varför ett tema kan vara att fundera på och bedöma om de fortfarande är aktuella – gör vi såhär hos oss? ) 

Material:

Yrkeslärare 2.0

Vägledande påståenden:

 • Yrkeslärarens arbete blir mer mångsidigt och förutsätter goda färdigheter i kommunikation och förhandlingar av olika slag
 • Delaktighet i olika lärmiljöer och beredskap dela med sig är av stor vikt
 • Grunden består fortfarande av stark ämneskunskap och pedagogisk orientering
 • Att arbeta enligt lagen om yrkesutbildning är redan vardag (kompetensbasering, personlig tillämpning, arbetslivsnära, o.s.v…

Yrkespedagogiken

Vägledande påståenden:

 • Öppenhet och flexibilitet skapar en god yrkespedagogisk grund
 • Examensgrunderna utgör utgångspunkten och PUK:ken är mera än ett dokument
 • En del studerande behöver handfast handledning och stöd i en grupp

Arbetslivsnära verksamhet

Vägledande påståenden:

 • Arbetslivets representanter behöver stöd och vägledning i att greppa förändringen i yrkesutbildningen
 • En gemensam planering (lärare-studerande-handledare på arbetsplatsen) är av central betydelse
 • Vi är själva redo att öppna upp vårt eget kunnande, hur vi jobbar med studerandes förvärvande av kunnande och vår praxis kring bedömning av kunnandestude för arbetslivet och utveckla detta utgående från arbetslivet.
 • Det finns flera former och forum för äkta kompanjonskap med arbetslivet

Studerande

Vägledande påståenden:

 • Studerande behöver stöd för att inse sitt eget ansvar i yrkesutbildningen
 • Interationen mellan studerande och studerande-lärare behöver övas
 • Yrkesidentiteten utvecklas i interaktion

Aktiviteter:

 • Samla ihop en lämplig  grupp kolleger(4-6 st.) och ta del av en eller flera av de korta infovideon OVAN  (5-10 minuter per tema).
 • Reservera tid att diskutera det som tas upp i respektive infovideo. Sammanställ er respons och  tankar. Dokumentera utfallet av den kollegiala diskussionen på en Flinga -vägg (se instruktioner och väggen nedan).
 • Börja med att fritt dela med  spontana tankar om de infovideon du/ni sett.  Gå därefter vidare genom att diskutera  följande frågor: 
 1. Hur skall jag/vi tillsammans agera för att utveckla vår undervisning och handledning (gällande det givna temat)? 
 2. Hur kommer  teman att förändras de  närmaste fem åren och hur skall vi förbereda oss för förändringen?

För varje temavideo finns 3 påståenden, som man vid behov kan inleda diskussionen med.

Vägledning för kollegialt lärande:

En av deltagarna fungerar som inledare och ordförande. Gruppen behöver en sekreterare som dokumenterar gruppens tankar och idéer. Var och en av deltagarna skall ha möjlighet att framföra sina erfarenheter och synpunkter om temat. Det är viktigt att lyssna på och respektera kollegers erfarenheter och synpunkter. Syftet med den gemensamma diskussionen är att förädla erfarenheterna och synpunkterna till en kollegial ståndpunkt, och att utveckla det kollegiala agerandet därefter. Detta skall ske ett sätt som förutser framtida förändringar. Sammanfatta och dokumentera den kollegiala reflektionen i 3-5 punkter.

Dokumentera diskussionen på valfritt sätt

Hur drar ni nytta av det ni dokumenterat i ert vardagliga arbete och framtida utveckling?

Diskussionerna behandlas per grupp i en egen Flinga (bilden nedan) Du får länken till Flinga via din kontakt på Åbo Akademi eller Yrkesakademin i Österbotten.
På YouTube finns en kort instruktion för användning av Flinga (1min 45sek): https://youtu.be/oae274lY0yI
I Flinga finns ett område, ”Ordet är fritt”, i vilket ni kan framföra och dokumentera tankar som inte direkt berör temat, men som ni menar är viktiga.
Till sist, skriv era namn i en av lådorna och placera den under diskussionsdeltagare.