Handledning fördjupning

Anvisning

  1. Studera tillsammans i arbetsgemenskapen målen för kunnandet och teman
  2. Hurudana behov av kompetensutveckling kommer fram?
  3. Ta kontakt med en yrkeslärarhögskola eller Yrkesakademin i Österbotten.
  4. Nätverket av yrkeslärarhögskolor och YA! planerar tillsammans med er en fortbildning som passar för era behov.

Mål för kunnandet

Läraren eller handledaren
  1. Handleder studerande med beaktande av livssituation, handledningsbehov och karriärmål
  2. Tränar studerande i självbedömning och i att identifiera sitt kunnande
  3. Behärskar mångsidigt olika modeller och miljöer för handledning
  4. Genomför handledningsdiskussionen etiskt, pedagogiskt och enligt PUK
  5. Handleder olika grupper och tar hänsyn till olika studerande och deras behov av stöd

Material