Handledning

Anvisning

Studerande har rätt att i olika inlärningsmiljöer få sådan undervisning och handledning som dels gör det möjligt att uppfylla kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examens- eller utbildningsgrunderna, dels stöder de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar.  (L 531/2017 §61) 

I den här modulen bekantar vi oss med handledning som är ett centralt tema i yrkeslärarens arbete. På den första sidan introduceras temat och vaför handledning behövs. I den fördjupande delen ingår målen för kunnandet för en yrkeslärares handledningskompetens och material.

Att tänka och reflektera kring

Handledning som är ett centralt tema i yrkeslärarens arbete- varför behövs handledning? Det finns bra material och tilläggsinformation på Ohjaan.fi-sidan.

Material

Det dokument som bestämmer om handledningen är PUK, eller personlig utvecklingsplan för kunnandet. Den lärare, studiehandledare eller vid behov någon annan av utbildningsanordnaren utsedd person ansvarar för att PUK:en görs tillsammans med den studerande. Den ansvariga lärarens /handledarens  uppgift är också att planera och dokumentera de handlednings- och stödåtgärder som studerande behöver för att kunna förvärva och påvisa kunnande. Mer om personlig tillämpning på den här sidan. Bekanta dig med sidans material. 

Läs mer om särskilt stöd inom yrkesutbildningen (på finska)